Správce městských sportovišť

FacebookInstagram

Od čtvrtka 3.12.2020 otevíráme sportujícím halu (včetně fitness) v omezeném provozu 08:00-21:00 a s následujícími opatřeními:

- sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti diváků

- ve vnitřních prostorech staveb je možné provozovat pouze individuální sporty a uvnitř smí najednou být max. 1 osoba na 15m2 a zároveň max. 10 osob v celém prostoru

- profi sportovci - v rámci přípravy vždy jen 1 tým uvnitř

- amatérští sportovci organizovaní sportovními svazy - v rámci přípravy uvnitř vždy jen 1 tým o max. 10 osobách

- ve fitness centrech max. 1 osoba na 15m2, při dodržování rozestupů alespoň 2m a max. 10 osobách v rámci skupinové aktivity; při individuálním tréninku nemusí být mezi klientem a trenérem 2m rozestup

- podle čl. I odst. 2 písm. x) je stanovena výjimka z povinnosti nosit roušku pro cvičící osoby nebo sportovce ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (z této textace usuzujeme, že se výjimka vztahuje jen na profesionální sportovce)

Režím užívání sprch a šaten nastaví provozovatel. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-z%C3%A1kazu-kon%C3%A1n%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-a-omezen%C3%AD-provozu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-%C4%8D.-1262.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf

Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezuje sportovní, kulturní a společenské akce.

Od pondělí 12.10.2020 se tedy hala do odvolání zcela uzavírá!

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-kvuli-sireni-epidemie-covid-19-omezi-sportovni-kulturni-a-spolecenske-akce-cinnost-uradu-i-skol-rodicum-prodlouzi-osetrovne/

 

 

 

 

 

Do odvolání platí mimořádná opatření vydaná MZ ČR.

Roušky jsou ve sportovním zařízení povinné na společných prostorách (např. chodby a toalety). Na sportovce a cvičící osoby v době tréninku, soutěže, zápasů se povinnost nevztahuje.

V hale probíhá každodenně úklid dezinfekcí (podlahy, šatny, WC, chodby, kliky apod.), dezinfekce prostor ozónovým generátorem a pravidelným větráním pomocí vzduchotechniky. Po celé budově jsou umístěny nádoby s dezinfekcí na ruce. Dezinfikuje se průběžně i sportovní náčiní.

Cvičícím doporučujeme omezit čas strávený v šatně na nezbytné minimum a dodržovat odstup 2 metrů!

Nově jsme pro příznivce stolního tenisu zavedli permanentky!

Cena 680 Kč (10 vstupů/hodina), k zakoupení na recepci Městské haly.