Skip to content

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dětské dopravní hřiště se nachází v ulici Podskalí 9 v Jablonci nad Nisou. Od ledna 2007 spadá pod správu Městské policie Jablonec nad Nisou.

Ve dnech školního vyučování probíhá systematická výuka dopravní výchovy čtvrtých ročníků základních škol a navíc lze pokrýt i výuku ročníků třetích, která sice není povinná, ale je též důležitá. Žáci zde absolvují pět dvouhodinových lekcí. Výuka se dělí na teoretickou část, která se koná v učebně převážně v zimních měsících a výuku praktickou, při níž děti jezdí na kole a učí se znát pravidla silničního provozu nejen pro cyklisty. V měsících květnu a červnu zakončí děti výuku před policisty závěrečným testem a jízdou na kole podle pravidel silničního provozu. Jakmile žák splní obě tyto části (test i jízdu na kole), obdrží Průkaz cyklisty. Pokud některý z žáků Průkaz cyklisty napoprvé nezíská, má možnost opravných zkoušek na začátku příštího školního roku. Rozpisy opravných termínů rozesílá městská policie všem jabloneckým i mimojabloneckým základním školám. U zkoušek jsou přítomni nejen strážníci Městské policie Jablonec nad Nisou, ale i Policie České republiky.

Provoz pro veřejnost o letních prázdninách:

Pondělí 8:00–11:30, 12:00–18:30

Úterý 8:00–11:30, 12:00–15:00

Středa 8:00–11:30, 12:00–18:30

Čtvrtek 8:00–11:30, 12:00–15:00

Pátek 8:00–11:30, 12:00–15:00

Sobota 8:00–14:30

zavřeno bude 5. a 6. 7., kdy jsou státní svátky

Provoz je zajištěn ve spolupráci s DDM Vikýř, d. s. Bublina a sdružením Tulipán z. s.

Návštěvníci mohou jezdit na vlastních dopravních prostředcích (koloběžka, kolo, šlapací autíčko).

V omezené míře je možné si nějaké z dopravních prostředků vypůjčit.

Z hygienických důvodů je nutné mít vlastní cyklistické přilby.

PRAVIDLA AREÁLU DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ

  1. Na Dětské dopravní hřiště vstupují děti do 10 let pauze s dospělým doprovodem starším 18 let.
  2. Po celou dobu pobytu dítěte v areálu Dětského dopravního hřiště má za děti a jejich bezpečnost odpovědnost jejich dospělý doprovod.
  3. Se zapůjčenými dopravními prostředky, helmami, případně dalšími věcmi v majetku dopravního hřiště zachází všichni návštěvníci tak, aby nedocházelo k jejich poškození.
  4. Při odchodu každý návštěvník vše zapůjčené vrátí.
  5. Pokud dojde k poškození zapůjčených věcí, je návštěvník povinen toto bezprostředně oznámit přítomnému pracovníkovi Dětského dopravního hřiště.
  6. Nebude – li se k návštěvníkovi Dětského hřiště chovat tak, aby nedocházelo k jeho poškození, nebo bude jeho jednání ohrožovat bezpečnost, zdraví či majetek ostatních osob přítomných v areálu DDH, bude vykázán.
  7. V areálu Dětského dopravního hřiště platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu a jakýchkoliv jiných omamných a psychotropních látek.
  8. Do prostor garáže z důvodu možného nebezpečí návštěvníci nevstupují.

 

Děkujeme

 

Za Městskou policii Jablonec nad Nisou

Vedoucí DDH

Plešingerová Bronislava