Správce městských sportovišť

FacebookInstagram

Aerobní sál


25 cvičebních míst

V ceně užívání je i aparatura (média: CD, CD-R, USB, MP3, mic, 3,5 jack)

Využití pro skupinová cvičení dětí i dospělých

CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST V MĚSTSKÉ HALE

 2021

DEN

DRUH CVIČENÍ

OD - DO

KDE

po   

Petra Němcová - cvičení s dětmi  

10:45-11:30

aerobní sál

po

Petra Němcová - cvičení s dětmi

11:45-12:30 aerobní sál
po

AEROBIK ELÁN  – calanetika s Lenkou

19:00-20:00

aerobní sál

po

TJ Bižuterie - jóga

20:00-21:00

aerobní sál

út 

AEROBIK ELÁN  – power joga s Lenkou

18:00-19:00

aerobní sál

út

AEROBIK ELÁN  – pilates s Lenkou

19:00-20:00

aerobní sál

st

Petra Němcová - cvičení s dětmi  

10:45-11:30 aerobní sál
st

Petra Němcová-cvičení s dětmi  

11:45-12:30 aerobní sál
st

AEROBIK ELÁN  – calanetika s Lenkou

19:00-20:00

aerobní sál

čt

FTA - P-CLASS s Radimem (nyní z důvodu nemoci necvičí) 18:00-18:55  aerobní sál 

 

1. Pravidla pro individuální uživatele sportovních služeb střediska Městská hala (jedná se o uživatele zařízení, kteří svou sportovní činnost nevykonávají v rámci organizované činnosti sportovního oddílu)

- Zakazuje se vstup do sportovního zařízení osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

- Pro využití sportovních možností musí návštěvník, pracovníkovi SPORT s.r.o. Jablonec nad Nisou, který vykonává svou činnost v recepci, doložit, že splňuje podmínky uvedené v bodě I/16 výše uvedeného usnesení vlády. Zkráceně:

A. Doložení negativního testu PCR nejvíce 7 dní starý

B. Doložení negativního testu antigenního nejvíce 72 hodin starý

C. Doložení dokončeného očkování

D. Doložení prodělání nemoci covid-19 nejdéle 180 dnů

E. Postoupení rychlého antigenního testu pro sebetestování (možnost zakoupení v recepci 1 ks/45 Kč)

F. Doložení negativního testování ve školském zařízení v rámci testování ve školách

Pracovník recepce je oprávněn v případě, že návštěvník nedoloží požadované potvrzení, nevpustit jej na sportoviště.

Doložení potvrzení není žádným způsobem archivováno ani vedeno v jakékoliv databázi.

2. Pravidla dle uvedeného usnesení vlády pro organizovanou sportovní činnost.

Za provádění a dodržování pravidel pro vstup a pravidelnou sportovní činnost u registrovaných členů sportovní nebo jiné organizace zodpovídá organizace - sportovní oddíl.

 

V případě skupinových lekcí se nařizuje osobám dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy.

 

Provozovateli se nařizuje zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu

K dispozici jsou nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou i náčiní.Dezinfekci prostor provádíme průběžně!