Skip to content

Informace o aktualizaci ceníků společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. (SPORT)

Vzhledem k nárůstu cen tepelné energie a aktualizaci cen v okolních městech navrhlo vedení společnosti SPORT dozorčí radě společnosti konané dne 17.8.2022 aktualizaci cen ceníku za užívání sportovišť, a to plaveckého bazénu a zimního stadionu. Dozorčí rada společnosti vyslovila s touto aktualizací cen souhlas a doporučila radě Statutárního města Jablonec nad Nisou aktualizované ceníky schválit. Společnost SPORT předloží radě města v působnosti jediného společníka společnosti, která se bude konat 8.9.2022, ceníky ke schválení.

Navrhované změny:

  1. Plavecký bazén – navýšení cen za užívání plaveckého bazénu činí převážně cca 10%. Ve výjimečných případech více.
  2. Zimní stadion – navýšení cen v komerčním čase (hobby hokej) o 20%. Cena za užívání hokejového stadionu pro hokejový klub (TJHC) se od roku 2017 nezměnila a s nově navrhovaným ceníkem se nemění.

Významnější změnu (aktualizaci) ceníků za užívání sportovních areálů (sportovišť) lze očekávat od 1.1.2023, kdy končí společnosti SPORT fixace ceny elektrické energie. Výše změn nelze dopředu odhadnout a bude významnou měrou záležet na energetické politice Vlády ČR.