Tisková zpráva: zimní stadion v provozu

Zimní stadion v provozu, sezona byla 1. srpna zahájena

Tak, jak bylo vedením SPORT Jablonec, s.r.o., i zástupci vedení města garantováno v červnu, byla 1. srpna zahájena sezona na zimním stadionu v Jablonci nad Nisou. „V létě byly provedeny nezbytné údržbářské práce a revize, abychom mohli sezonu dle slibů zahájit,“ sdělil Štěpán Matek, jednatel společnosti SPORT Jablonec, s. r. o.

Led je k dispozici a na jeho údržbu byla zapůjčena rolba do doby, kdy bude zakoupen stroj nový, který by měl dorazit do konce roku.

Jako první vyjely na led mládežnické celky HC Jablonec. „Mladé hokejové naděje pilně trénují, neboť dostaly všechny hodiny dle smlouvy, kterou měly uzavřenou v roce 2017. V rámci ní mají hokejisté k dispozici čtyři šatny, šatnu A týmu, plus prostor, který je zkolaudován jako kuchyňka s klubovnou. Ovšem hokejisté si nad rámec smlouvy nárokují pět šaten, kanceláře a sklad s brusírnou,“ říká jednatel SPORT Jablonec a dodává: „Nutno dodat, že stávající smlouva byla vypovězena a nyní běží tříměsíční výpovědní lhůta, která končí 31. 10. 2023. Důvodem byla skutečnost, aby z hlediska správce městského majetku, kterým je SPORT Jablonec, s. r. o., bylo právně vše narovnáno. V nové smlouvě budou jasně daná práva a povinnosti pronajímatele. Zejména pak dodržování pravidel k užívání smluveného účelu a předložení platných revizí elektrospotřebičů v prostorách využívaných, dále splnění podmínek BOZP, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.“

Původní podnájemní smlouva, která byla sepsána v roce 2017, není v souladu s právními předpisy a byla uzavřená za naprosto směšných finančních podmínek, kdy HC Jablonec platilo za celoroční pronájem ledu 120 tisíc korun a 84 tisíc za nájem výše zmíněných prostor. „Nutno podotknout, že od města dostával klub dotaci na činnost cca 176 tisíc. Vedení SPORT Jablonec a rada města učinila vstřícný krok a klubu HC Jablonec nabídla po dobu výpovědní lhůty do 31. 10. 2023 pronájem všech prostor za symbolickou jednu korunu,“ zmiňuje Matek krok, který byl učiněn.

Ve středu 2. srpna Rada města Jablonec schválila nový ceník pronájmu, který definuje cenu podnájmu prostor, jež je v místě a čase obvyklá napříč sportovišti.

„Téhož dne proběhlo jednání s vedením HC Jablonec. Oznámili jsme jim rozhodnutí Rady města Jablonec a předložili dodatek ke smlouvě na dobu určitou do 31. 10. 2023, ve kterém chceme právně narovnat dobu do konce výpovědní lhůty stávající smlouvy. Náš postup je v souladu s výstupem jednání rady města. Vedení HC Jablonec však arogantním způsobem odmítlo jednat a smlouvu podepsat,“ zdůrazňuje Matek neochotu k jednání ze strany vedení HC Jablonec. „To si navíc bere mládežnické celky jako své „rukojmí“. Ptali se nás, co tedy mají dělat s mládeží, kdy mají ukončit činnost. Ovšem to po nich nikdo nechce. Chceme pouze právně narovnat vztahy, získat od nich nezbytné revize a doložit splnění všech podmínek tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a možného poškození městského majetku. Opětovně jsme je žádali o termín, kdy dodatek podepíšeme, ale ten nám nebyl sdělen,“ kroutí hlavou nad jednáním představitelů klubu Matek.

Návrh rámcové smlouvy jsme TJ HC Jablonec zaslali emailem v pondělí 31.7.2023. Po odmítnutí jejího podpisu ze strany TJ HC na osobní schůzce jsme jim písemně zaslali výzvu, aby navrhli náhradní termín podpisu a do té doby je vyzvali k revizní prohlídce prostor, abychom do doby podpisu řádné smlouvy mohly garantovat splnění právních předpisů. Písemnou výzvu i s opětovným zasláním podnájemní smlouvy jsme zaslali TJ HC Jablonec prostřednictvím emailu a datových schránek ve čtvrtek 3.8.2023. Do teď jsme neobdrželi žádnou odpověď. TJ HC Jablonec dlouhodobě neotevírá své datové schránky a zprávy nepřebírá.

Neochota k dohodě nutí vedení Sportu Jablonec jednat a učinit nezbytné kroky, které povedou k ochraně svěřeného majetku a zdraví osob při zachování činnosti zejména mládežnických celků HC Jablonec. „Do doby podpisu smlouvy, předložení všech dokumentů a bezpečnostních opatření zamezíme přístup do prostor kanceláří, kde se nachází nejvíce nezrevidovaných elektrospotřebičů. Prostory šaten, sociálního zázemí a ledové plochy bude hokejistům nadále přístupný bez omezení, ovšem s tím, že když nepodepsali smlouvu za korunu, bude jim pronájem účtován dle nově schváleného ceníku,“ upozorňuje Matek a doplňuje svá slova: „Hokejistům jsme nechali i neoprávněně využívané kabiny, což považuji za velmi vstřícný krok z naší strany.“

Další problém, který vedení SPORT Jablonec řeší, je klubovna, kterou neoprávněně ke svému podnikání využívá třetí subjekt na IČO. „Zde je provozována restaurace bez souhlasu vlastníka. Provozovatel odmítá jednat, nechce ani doložit revize zařízení. Pokud nedojde k dohodě, budeme nuceni v souladu s právními předpisy ČR přistoupit k vystěhování třetího subjektu z prostor zimního stadionu,“ vysvětluje další kroky Matek.

„Nejvíce mě mrzí, že si vedení HC Jablonec bere desítky svých členů jako rukojmí při prosazování svých osobních cílů. Podobné situace jsme nikde na sportovištích a s žádnými kluby nikdy nemuseli řešit,“ uzavírá Matek.